Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

Co to jest priorytet przechwytywania domen?

Priorytet przechwytywania domen to priorytet, z jakim realizowana ma być operacja przechwytywania domeny. Ustawienie opcji "Przechwycenie domeny" oznacza wysoki priorytet przechwytywania - usługa jest droższa, ale charakteryzuje się wysoką skutecznością. Opcja "Tylko próba rejestracji" (przechwytywanie light) to przydzielenie operacji niższego priorytetu; usługa jest tańsza, ale mniej skuteczna. Zlecając przechwytywanie light nie należy dodawać domeny do przechwytywania w innym serwisie.