Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

Dlaczego czas trwania aukcji został wydłużony o kilka minut?

Czas trwania aukcji jest przedłużany niezależnie od tego, czy złożona oferta jest ofertą wygrywającą czy też nie. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że osoba składająca ofertę nie wie jakie jest maksimum ustawione przez wygrywającego, więc gdy złoży zbyt niską ofertę, ma dodatkowe 5 minut na jej poprawienie. Analogicznie, gdyby złożyła wygrywającą ofertę, poprzedni wygrywający miałby 5 minut na poprawienie swojej oferty. W ten sposób przebieg aukcji jest sprawiedliwy dla obu stron.