Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

Czy mogę zmienić kolejność realizacji zamówień?

Tak, usługi są realizowane zgodnie z kolejnością podaną na liście zamówień. Oznacza to, że po dokonaniu wpłaty zostanie najpierw zrealizowana usługa znajdująca się na liście jako pierwsza, potem druga i tak aż do wyczerpania wpłaconych środków.

Aby zrealizować usługi w innej kolejności, należy zawiesić zamówienie, które nie ma być w danym momencie realizowane. Spowoduje to pominięcie tego zamówienia podczas przetwarzania wpłaty.

Zawieszenie zamówienia ("Wstrzymaj" - symbol pauzy) oznacza, iż zamówienie to nie będzie realizowane. Dzięki zawieszeniu zamówienia, możliwa jest ich realizacja w innej kolejności, niż pokazana na liście zamówień. Zamówienia zawieszone zostaną zrealizowane dopiero wtedy, gdy zostaną ręcznie odwieszone ("Aktywuj" - symbol trójkąta).

Zawieszenie zamówienia nie ma wpływu na termin zapłaty za usługi. Usługa nadal musi być opłacona w przedstawionym terminie, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane (podobnie, gdyby naciśnięty został przycisk "Usuń" - symbol "X"). Niewywiązanie się z płatności za zakup domen na aukcjach, zakup domeny  lub opcji zleconej do przechwycenia, zakup domeny z oferty sprzedaży będzie skutkowało naliczeniem opłaty karnej zgodnie z regulaminem.