Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

W aukcji licytują osoby z przekreślonym nickiem, czy ich oferty są wiążące?

Tak, wszystkie oferty złożone na aukcjach są wiążące, jednakże jeśli rating użytkownika jest mniejszy lub równy -10, zostaje on pozbawiony możliwości licytacji (przekreślony nick), a więc np. nie może podwyższać już swojej oferty. Fakt, że użytkownik z przekreślonym nickiem bierze udział w licytacji wynika z tego, że złożył on swoją ofertę w aukcji w momencie, kiedy nie był jeszcze pozbawiony tej możliwości (rating większy niż -10).