Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

Czym jest funkcjonalność "Ochrona prywatności WHOIS"?

Funkcjonalność "Ochrona prywatności WHOIS" to usługa umożliwiająca zastąpienie danych abonenta domeny danymi spółki zajmującej się ochroną prywatności. Usługa może być wykonana jedynie dla domen, których rejestry zapewniają automatyczną i bezpłatną cesję domen.

Warto podkreślić, że:

- dla domen z końcówką .pl dane abonenta domen rejestrowanych na osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej (prywatne), są co do zasady ukryte w bazie WHOIS, natomiast dane abonenta domen rejestrowanych na firmy są widoczne;

- dla domen np. globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) dane abonentów niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, czy firmy, są widoczne w bazie WHOIS, i m.in. dla tych domen dedykowana jest właśnie usługa "Ochrona prywatności WHOIS".

Podkreślić należy, że zarówno dla domen z końcówką .pl, jak i domen globalnych, cesja domen jest automatyczna i bezpłatna.