Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie

Moja firma jest czynnym płatnikiem VAT, posiadam numer NIP-EU - jak wygląda w moim przypadku kwestia wpłat?

W przypadku firm będących czynnymi płatnikami VAT i posiadających numer NIP-EU istnieje możliwość wyboru między fakturą cypryjską a polską. W przypadku wyboru fakturowania przez firmę cypryjską do cen nie jest doliczany podatek VAT. W związku z tym uzupełniając swoje saldo w AfterMarket.pl kwotą 1000 zł brutto (taka kwota zostanie pobrana z rachunku bankowego) twoje saldo zostanie zasilone kwotą 1000 zł netto.

W przypadku wyboru fakturowania przez firmę polską do cen doliczany jest podatek VAT. W związku z tym uzupełniając swoje saldo w AfterMarket.pl kwotą 1000 zł brutto (taka kwota zostanie pobrana z rachunku bankowego) twoje saldo zostanie zasilone kwotą 813 zł netto.