Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie
Rss Kategorie
Nie ma żadnych podkategorii dla tej kategorii.

Podstawowe wiadomości dla sprzedających

1 Co to jest aukcja (informacje dla sprzedających)?

Aukcja to forma sprzedaży, w której licytujący składają swoje oferty cenowe zakupu. Po zakończeniu aukcji zwycięzcą zostaje ten, kto złożył najwyższą ofertę (jeśli aukcja zakończy się sprzedażą).

2 Co to jest aukcja First Minute (informacje dla sprzedających)?

Aukcja First Minute to aukcja domeny zarezerwowanej.

3 Co to jest aukcja holenderska (informacje dla sprzedających)?

Aukcja holenderska to forma sprzedaży domeny, w której cena startowa jest obniżana w miarę upływu czasu. Pierwsza osoba, która złoży ofertę zakupu, staje się nabywcą. Cena domeny obniżana jest w ten sposób, że różnica między ceną startową…

4 Co to jest aukcja Last Minute (informacje dla sprzedających)?

Aukcja Last Minute to aukcja domeny, której obecny abonent nie chce odnawiać, a sama domena niebawem zostanie zwolniona.

5 Co to jest aukcja prywatna?

Aukcja prywatna to aukcja, w której uczestniczyć mogą użytkownicy serwisu spełniający określone kryteria, np. ci którzy dodali domenę lub opcję do przechwycenia, dołączyli do aukcji przechwyconej domeny lub zostali zaproszeni do prywatnej aukcji…

6 Co to jest aukcja publiczna?

Aukcja publiczna to aukcja, w której może uczestniczyć każdy użytkownik serwisu.

7 Co to jest aukcja User Premium (informacje dla sprzedających)?

Aukcja User Premium to aukcja domeny Premium, wystawiona przez użytkownika serwisu. Jest to aukcja prywatna, rozpoczynająca się piątego dnia po realizacji opcji.

8 Co to jest cena końcowa aukcji holenderskiej?

Cena końcowa aukcji holenderskiej to cena, do której, wraz z upływem czasu, ostatecznie obniżana jest cena startowa aukcji.

9 Co to jest cena Kup Teraz aukcji?

Cena Kup Teraz aukcji to cena, której osiągnięcie powoduje natychmiastowe zakończenie aukcji.

10 Co to jest cena Kup Teraz oferty?

Cena Kup Teraz oferty to cena, po której można zakupić domenę bez negocjacji. Złożenie oferty w takiej kwocie powoduje natychmiastowy zakup domeny.