Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie
Rss Kategorie
Nie ma żadnych podkategorii dla tej kategorii.

Wpłaty na konto

1 Jak mogę zasilić swoje konto w serwisie? Featured

Aby tego dokonać można wykorzystać jedną z dwóch metod wpłaty: wpłatę na indywidualne subkonto użytkownika (tradycyjna wpłata) lub szybkie płatności elektroniczne. Aby dokonać tradycyjnej wpłaty na rachunek bankowy serwisu przejdź do zakładki…

2 Czy mogę dokonać wpłaty w innej walucie, niż waluta konta?

Tak, w przypadku wpłaty w innej walucie wpłata zostanie przewalutowana po aktualnym kursie Europejskiego Banku Centralnego, +3% prowizji.

3 Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jak wygląda w moim przypadku kwestia wpłat?

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących DG do cen należy doliczyć podatek VAT. W związku z tym uzupełniając swoje saldo w AfterMarket.pl kwotą 1000 zł brutto (taka kwota zostanie pobrana z rachunku bankowego) twoje saldo zostanie zasilone kwotą…

4 Moja firma jest czynnym płatnikiem VAT, nie posiadam numeru NIP-EU - jak wygląda w moim przypadku kwestia wpłat?

W przypadku firm będących czynnymi płatnikami VAT ale nieposiadających numeru NIP-EU do cen należy doliczyć podatek VAT. W związku z tym uzupełniając swoje saldo w AfterMarket.pl kwotą 1000 zł brutto (taka kwota zostanie pobrana z rachunku bankowego)…

5 Moja firma jest czynnym płatnikiem VAT, posiadam numer NIP-EU - jak wygląda w moim przypadku kwestia wpłat?

W przypadku firm będących czynnymi płatnikami VAT i posiadających numer NIP-EU istnieje możliwość wyboru między fakturą cypryjską a polską. W przypadku wyboru fakturowania przez firmę cypryjską do cen nie jest doliczany podatek VAT. W związku…

6 Moja firma nie jest czynnym płatnikiem VAT, nie posiadam numeru NIP-EU - jak wygląda w moim przypadku kwestia wpłat?

W przypadku firm niebędących czynnymi płatnikami VAT i nieposiadających numeru NIP-EU do cen należy doliczyć podatek VAT. W związku z tym uzupełniając swoje saldo w AfterMarket.pl kwotą 1000 zł brutto (taka kwota zostanie pobrana z rachunku bankowego)…

7 Zasiliłem swoje konto, ale pieniądze nie dotarły, co robić?

Jeśli przelew, który wykonałeś, nie został zaksięgowany w serwisie w normalnym czasie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta, przesyłając zrzut ekranu lub plik .pdf z potwierdzeniem dokonanej wpłaty. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić status…