Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie
Rss Kategorie
Nie ma żadnych podkategorii dla tej kategorii.

Kupno domeny na aukcji

11 Gdzie znajdę listę aukcji, w których biorę udział?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Twoje licytacje w aukcjach (odnośnik).

12 Gdzie znajdę listę aukcji, w których brałem udział?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Twoje licytacje w aukcjach (odnośnik), zakładka "Zakończone aukcje domen".

13 Gdzie znajdę listę domen lub opcji, oczekujących na opłacenie po wygranej aukcji?

Listę taką znajdziesz w zakładce Finanse > Do opłacenia (odnośnik). Pamiętaj, aby opłacić usługi przed terminem wskazanym na liście. Nieopłacenie usług we wskazanym terminie skutkować będzie ich niewykonaniem, obniżeniem ratingu kupującego…

14 Gdzie znajdę listę sprzedawców, których obserwuję?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Obserwowani sprzedawcy (odnośnik).

15 Gdzie znajdę listę zdarzeń powiązanych z moimi zakupami domen i opcji?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Lista zdarzeń (odnośnik).

16 Ile trwają aukcje domen/opcji?

Aukcje domen i opcji trwają odpowiednio: - domeny przechwycone - 7 dni (jeśli zakończenie aukcji nie przypada na dzień roboczy aukcja wydłuża się do najbliższego dnia roboczego), - opcje przechwycone - 3 dni (bez wyjątków), - aukcje użytkowników…

17 Ile wynoszą postąpienia kwot w licytacjach?

Wielkości kwot postąpienia na aukcjach uzależnione są od bieżącej ceny domeny/opcji i wynoszą odpowiednio: - cena mniejsza niż 30 PLN - 5 PLN, - cena mniejsza niż 200 PLN - 10 PLN, - cena mniejsza niż 500 PLN - 20 PLN, - cena mniejsza niż 1000…

18 Jak działa snajper aukcyjny?

Snajper aukcyjny automatycznie sprawdza jaka jest obecnie kwota licytacji i jeśli ustawiona z wyprzedzeniem oferta jest większa niż bieżąca - a więc jej złożenie ma sens - składa ofertę. Wysokość bieżącej oferty sprawdzana jest na 6 i na 1 minutę…

19 Jak mogę edytować ogłoszenie zamieszczone w dziale "Szukam domeny"?

Aby tego dokonać prosimy przejść do zakładki Kupuj > Szukam domeny (odnośnik) i nacisnąć na link "Edytuj" w wierszu właściwym dla danego ogłoszenia. Na otwartej stronie prosimy wprowadzić zmiany i zapisać je klikając przycisk "Zapisz zmiany".…

20 Jak mogę podwyższyć ofertę złożoną w aukcji?

Aby tego dokonać prosimy przejść do zakładki Kupuj > Twoje licytacje w aukcjach (odnośnik), wprowadzić nową, maksymalną ofertę w okienku (system automatycznie licytuje do podanej kwoty maksymalnej) oraz zapisać i zatwierdzić ofertę.