Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie
Rss Kategorie
Nie ma żadnych podkategorii dla tej kategorii.

Kupno domeny z oferty sprzedaży

1 Jak mogę złożyć ofertę zakupu? Featured

Na stronie z ofertą znajdziesz opcje zakupu, jakie udostępnił sprzedający. Może to być opcja "Kup teraz", "Złóż ofertę", lub obie te opcje jednocześnie. Kliknij odpowiedni przycisk, aby złożyć i potwierdzić ofertę.

2 Co oznaczają poszczególne sposoby przekazania domeny?

Finalizacja każdej transakcji na naszej giełdzie wymaga wywiązania się kupującego z płatności, a sprzedającego z obowiązku przekazania domeny. Poszczególne sposoby przekazywania domeny przebiegają następująco: - Transfer w obrębie naszego serwisu…

3 Czy zakup domeny z oferty sprzedaży, dzierżawa domeny, zakup na raty, na aukcji lub w transakcji Escrow (także opcji) wiąże się z dodatkowymi kosztami?

W większości przypadków zakup domeny lub opcji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kupujący może natomiast - oprócz kosztu samej domeny - zostać dodatkowo obciążony kosztem jej transferu lub cesji. W takim przypadku stosowna informacja jest…

4 Gdzie znajdę listę domen, które obserwuję?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Obserwowane domeny (odnośnik).

5 Gdzie znajdę listę domen, oczekujących na opłacenie po zakupie z oferty sprzedaży?

Listę taką znajdziesz w zakładce Finanse > Do opłacenia (odnośnik). Pamiętaj, aby opłacić usługi przed terminem wskazanym na liście. Nieopłacenie usług we wskazanym terminie skutkować będzie ich niewykonaniem, obniżeniem ratingu kupującego…

6 Gdzie znajdę listę moich ofert zakupu?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Twoje oferty kupna (odnośnik).

7 Gdzie znajdę listę otrzymanych kontrofert sprzedaży?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Twoje oferty kupna (odnośnik) po kliknięciu w "+" obok nazwy wybranej oferty i przejściu do zakładki "Historia negocjacji".

8 Gdzie znajdę listę sprzedawców, których obserwuję?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Obserwowani sprzedawcy (odnośnik).

9 Gdzie znajdę listę zdarzeń powiązanych z moimi zakupami domen i opcji?

Listę taką znajdziesz w zakładce Kupuj > Lista zdarzeń (odnośnik).

10 Ile czasu ma sprzedający na rozpatrzenie oferty zakupu?

Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie oferty zakupu.