Przeglądaj
 
Narzędzia
Rss Kategorie
Rss Kategorie
Nie ma żadnych podkategorii dla tej kategorii.

Przechwytywanie opcji

1 Jak mogę złożyć ofertę w aukcji? Featured

Aby tego dokonać prosimy przejść do strony z aukcją i podać maksymalną kwotę, jaką jest się w stanie zapłacić za domenę lub opcję, po kliknięciu w okienko "Złóż nową ofertę" po lewej stronie (system automatycznie licytuje do podanej kwoty…

2 Co to jest aukcja przechwyconej opcji?

Aukcja przechwyconej opcji to aukcja, na którą trafia opcja, jeśli więcej niż jedna osoba dodała ją do przechwycenia. Jest to aukcja prywatna, rozpoczynająca się w ciągu ok. 15 minut po przechwyceniu opcji.

3 Co to jest przechwycenie opcji?

Przechwycenie opcji to błyskawiczna rejestracja opcji, która nie została odnowiona przez poprzedniego abonenta, i z tego powodu została zwolniona.

4 Co to jest zwolnienie opcji?

Zwolnienie opcji to przejście opcji do puli opcji dostępnych do rejestracji (wolnych).

5 Czy jeśli zwycięzca aukcji przechwyconej opcji jej nie opłaci, opcja proponowana jest drugiemu w kolejności uczestnikowi aukcji?

Nie, mechanizm ten działa tylko w przypadku przechwyconych domen, nie działa natomiast w przypadku przechwyconych opcji. W przypadku zainteresowania opcją prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

6 Czy mogę dodać opcję do przechwycenia nie mając środków na koncie?

Tak, jednakże jeśli opcja zostanie dla ciebie przechwycona, lub aukcja przechwyconej opcji zakończy się twoim zwycięstwem, będziesz musiał opłacić usługę w regulaminowym czasie, gdyż w przeciwnym razie zostaniesz obciążony opłatą karną zgodnie…

7 Czy opłata za przechwycenie zawiera już koszt rejestracji opcji?

Tak, opłata za przechwycenie zawiera już w sobie koszt rejestracji opcji.

8 Dlaczego czas trwania aukcji został wydłużony o kilka minut?

Czas trwania aukcji jest przedłużany niezależnie od tego, czy złożona oferta jest ofertą wygrywającą czy też nie. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że osoba składająca ofertę nie wie jakie jest maksimum ustawione przez wygrywającego, więc gdy…

9 Gdzie znajdę listę opcji, które zleciłem do przechwytywania?

Listę taką znajdziesz w zakładce Przechwytuj > Opcje zlecone do przechwycenia (odnośnik).

10 Gdzie znajdę listę opcji, oczekujących na opłacenie po przechwyceniu?

Listę taką znajdziesz w zakładce Finanse > Do opłacenia (odnośnik). Pamiętaj, aby opłacić usługi przed terminem wskazanym na liście. Nieopłacenie usług we wskazanym terminie skutkować będzie ich niewykonaniem, obniżeniem ratingu kupującego…